Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

000monnnn066
2249 e55c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianotperfectgirl notperfectgirl

November 18 2019

000monnnn066
9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiebieskieoczy niebieskieoczy
000monnnn066
4487 0191 500
"Ości" 1
000monnnn066
5704 ef08
000monnnn066
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialithiumowa lithiumowa
000monnnn066
0106 f683
Reposted fromEtnigos Etnigos vialithiumowa lithiumowa
000monnnn066
W pewnym momencie życia piękno świata zaczyna ci wystarczać. Nie musisz go fotografować, malować ani nawet pamiętać. Wystarczy że jest.
— John Green – "Żółwie aż do końca"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialithiumowa lithiumowa
000monnnn066
7180 3742

November 16 2019

000monnnn066
000monnnn066

November 15 2019

000monnnn066
Morning Strolls in Yosemite

November 14 2019

000monnnn066
000monnnn066
Często zastanawiała się nad istotą miłości. Czy jest taka miłość, która nigdy nie przechodzi, na którą nie ma lekarstwa, której nie ruszą żadne rzeki, czasy, czołgi, góry, morza, lądy, złe i dobre wiatry, wróżki czytane z gwiazd, obłoki bez nieba? Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku i ciepła tęskni? Nieporuszona żyje wciąż? Nadzieją?
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
000monnnn066
1386 8c36 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vianiskowo niskowo
000monnnn066
1990 c799 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
000monnnn066
(...) żyjemy w kulturze, w której cenione jest posiadanie pewnych dóbr i ekscytujących doświadczeń: masz mieć fajne wakacje, superseks, ekstraprzeżycia. A do tego powinieneś atrakcyjnie wyglądać, przy czym to kultura powie ci, co można uznać za atrakcyjne. Żyjemy w społeczeństwie spektaklu, jak to określił francuski filozof Guy Debord. Co nie jest spektaklem, nie istnieje. Co nie jest sfilmowane, nie istnieje. Co nie jest w mediach społecznościowych, tego nie ma. Czego inni nie widzą, tego też nie ma.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafreeway freeway
000monnnn066
A gdy nie wiesz czy śmiać się, czy płakać, usiądź na balkonie z kubkiem kakao, włącz swoją ulubioną playlistę i pozwól życiu płynąć. Niech trwa, ale chwilowo bez Ciebie. Daj sobie czas na odczuwanie, regenerację i pobycie w samotności. Poukładaj myśli i wróć do żywych wtedy, kiedy poczujesz, że już tego chcesz. Nic na siłę, pamiętaj.
— "Mój armagedon, moje myśli"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
000monnnn066
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viafreeway freeway
000monnnn066
2406 f4d7 500
Reposted frompunisher punisher viadeinneuerfreund deinneuerfreund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl