Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

000monnnn066
Reposted fromFlau Flau viadawit dawit
000monnnn066
6572 ddd8 500
Reposted fromhissyfit hissyfit
000monnnn066
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera

October 16 2018

000monnnn066
000monnnn066
0046 4587
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPewPow PewPow
000monnnn066
000monnnn066
1439 9840 500
Reposted fromhare hare vianotperfectgirl notperfectgirl
000monnnn066
3096 92b9 500
Reposted fromoll oll viaaura-lunaris aura-lunaris

October 15 2018

000monnnn066
6023 daaa 500
Reposted fromslodziak slodziak viaecrivain ecrivain
000monnnn066
1023 adfe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris

October 12 2018

000monnnn066
3659 aac9 500
Reposted fromphilipp philipp viazuupa zuupa
000monnnn066
9658 9379 500

gohth:

not to be a nerd but it’s so crazy how he (Bernini) really did that from cold hard stone……. truly a spectacle, truly breathtaking, an honor to behold

Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
000monnnn066
000monnnn066
000monnnn066

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viaszydera szydera
000monnnn066
9568 71fa 500

October 11 2018

000monnnn066
4312 eaa3 500
Reposted fromexistential existential viaszydera szydera
000monnnn066
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaszydera szydera

October 10 2018

000monnnn066
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl