Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

000monnnn066
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
000monnnn066
4632 e480 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera

August 18 2018

000monnnn066
000monnnn066
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viavstane vstane
000monnnn066
6856 b80f 500
Reposted fromdysforia dysforia viaTheEvexe TheEvexe
000monnnn066
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
000monnnn066
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viaszydera szydera

August 17 2018

000monnnn066
000monnnn066
dreamingofgoingthere:
“ Hallstatt, Austria
”

dreamingofgoingthere:

Hallstatt, Austria
000monnnn066
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone. 
— Hanna Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera
000monnnn066
6216 a19f 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
000monnnn066
9760 f5bb
Reposted frommiktoria miktoria viaszydera szydera

August 07 2018

000monnnn066
5657 ac1f 500
Rupi Kaur - Słońce i jej kwiaty.
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
000monnnn066
Czasem zdarza mi się robić rzeczy tylko po to, żeby móc je powspominać.
— Taco Hemingway (wywiad z Markiem Fall)
Reposted fromPatiszon Patiszon viaszydera szydera

August 02 2018

000monnnn066
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera

July 31 2018

000monnnn066
6975 bbe9

This elephant was caught on camera tidying up trash

000monnnn066
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaaskman askman
000monnnn066
Reposted fromdogs dogs viabamboocha bamboocha
000monnnn066
9461 04ad 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaj laj
000monnnn066
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl