Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2019

000monnnn066
8838 1a44 500
Reposted frompiehus piehus viasentymentalna sentymentalna
000monnnn066
6507 04f9 500
000monnnn066
5410 795f
When Soup is back online, and you see your favourite soups not given up during the downtime:
000monnnn066
Reposted fromshakeme shakeme viaindisputabel indisputabel
000monnnn066
0239 cfd4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaindisputabel indisputabel
000monnnn066
8245 2bc8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulipanowa tulipanowa
000monnnn066
000monnnn066
000monnnn066
“ Ja ciągle mam w głowie to pytanie, ono stale mi towarzyszy: „Czy to, czego chcę, jest tym, czego potrzebuję?”. Najczęściej nie. Ale żyjemy w kulturze, która jest nastawiona na to, żeby mieć i pragnąć wszystkiego, i to najlepiej od razu.
— Jacek Braciak
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
000monnnn066
4426 ef2b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
000monnnn066
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
000monnnn066
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
000monnnn066
Jesteś odważny bo dali Ci tyle powodów, żeby zamknąć się w sobie, a ty wciąż kochasz ludzi. Jesteś wielki, bo mógłbyś ranić tak jak ranili Ciebie, a ty zamiast tego podajesz im rękę i wciąż potrafisz się uśmiechać.
— Francesca Palumbo (Luna)
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
000monnnn066
5109 6b92 500
Reposted frombanitka banitka viaszydera szydera
000monnnn066
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaszydera szydera
000monnnn066
1286 700f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera

March 27 2019

000monnnn066
Reposted fromjasminum jasminum viaecrivain ecrivain

March 26 2019

000monnnn066
5372 7635 500
Reposted fromCsengee Csengee vianiedonaprawienia niedonaprawienia
000monnnn066
3868 d4db
000monnnn066
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl