Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

000monnnn066
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaura-lunaris aura-lunaris
000monnnn066
000monnnn066
Reposted fromRynn Rynn viaszydera szydera
000monnnn066
5505 b806
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera

November 06 2018

000monnnn066
  • miałem już parę razy to straszliwe przygnębiające przenajsmutne uczucie, że powinienem w danej chwili w innym miejscu być, niż w tym, w którym w danej chwili byłem.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viamyszkaminnie myszkaminnie
000monnnn066
9740 9ee4
Reposted fromactive-actress active-actress vianokturnal nokturnal
000monnnn066
Reposted frombluuu bluuu vianeupsh neupsh
000monnnn066
8636 11a8 500
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viaaura-lunaris aura-lunaris
000monnnn066
9945 ade8 500

November 05 2018

000monnnn066
6278 4364
Reposted fromLane Lane viaoutofmyhead outofmyhead
000monnnn066
3326 e069 500

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viaoutofmyhead outofmyhead
000monnnn066
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"
000monnnn066
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
3706 ebb8 500

symphony-of-a-survivor:

I’m not crying; you’re crying.

000monnnn066

November 03 2018

000monnnn066
1426 8b50 500
<3
000monnnn066
7610 153b 500
Reposted fromSsomething Ssomething viaaura-lunaris aura-lunaris
2162 7635 500

wanderlusteurope:

Autumn in Berlin

Reposted fromfreakish freakish viaecrivain ecrivain
000monnnn066
2809 27ff 500
Reposted fromrichardth richardth viaecrivain ecrivain
000monnnn066
6719 2536
Reposted fromepidemic epidemic viaecrivain ecrivain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl