Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

000monnnn066
0001 bf10
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
000monnnn066
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
000monnnn066
2706 b146 500
Reposted frompiehus piehus viaaura-lunaris aura-lunaris
000monnnn066
6877 fea4 500
000monnnn066
000monnnn066
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
000monnnn066

June 11 2018

000monnnn066
6625 faaa 500
Reposted fromhereyes hereyes viaaura-lunaris aura-lunaris
000monnnn066
0397 3c18 500
Reposted fromSanthe Santhe viaaura-lunaris aura-lunaris
000monnnn066
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaszydera szydera
000monnnn066
9519 7625 500
Flicka_elisa
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
6636 5ceb 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viaszydera szydera

June 10 2018

000monnnn066
Reposted fromshakeme shakeme viabaranczyk baranczyk

June 09 2018

000monnnn066
5509 cff6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera

June 08 2018

000monnnn066
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaaugustus augustus
000monnnn066
Reposted fromshakeme shakeme viamyszkaminnie myszkaminnie
000monnnn066
4210 0ccd 500
Reposted fromrichardth richardth viaZircon Zircon
000monnnn066
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viakotfica kotfica

June 07 2018

000monnnn066
9127 5b2b 500
000monnnn066
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl