Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

000monnnn066
8233 bd77
Reposted from0 0 vialeimakid leimakid
000monnnn066
6648 0109 500
Reposted fromdippi dippi viaerrortryagain errortryagain

February 14 2020

000monnnn066
6088 f715 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viachapstick chapstick
000monnnn066
0804 959a 500
Reposted fromxawery xawery via12czerwca 12czerwca
000monnnn066
1143 5943 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaBBart BBart

February 11 2020

000monnnn066
2622 009d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarhubarbrr rhubarbrr
000monnnn066
3204 4a8a
Reposted fromeffic effic viafreska freska
000monnnn066
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia viafreska freska
000monnnn066
1108 573d 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viafreska freska

February 10 2020

000monnnn066
Reposted fromiminlove iminlove viafreska freska
000monnnn066
5244 b330
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viafreska freska
000monnnn066
6897 e6d0 500
Reposted fromsoftboi softboi viafreska freska
000monnnn066
0253 fa4f 500
Reposted frompiehus piehus viafreska freska
5266 7b3e
Reposted fromLittleJack LittleJack viafreska freska
000monnnn066
4546 2ca6
Reposted frompiehus piehus viafreska freska
000monnnn066
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreska freska
000monnnn066
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafreska freska
000monnnn066
8220 12ae 500
000monnnn066
8521 e103 500
Reposted fromhrafn hrafn viarhubarbrr rhubarbrr

February 09 2020

000monnnn066
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl