Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

7793 232f
Reposted fromamatore amatore viaaura-lunaris aura-lunaris
000monnnn066
Małżeństwo nie jest dobrym pomysłem, kiedy człowiek wchodzi do urzędu stanu cywilnego z myślą: "No, w razie czego są rozwody".
— Maria Czubaszek - "Nienachalna z urody"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaura-lunaris aura-lunaris
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
000monnnn066

March 10 2019

000monnnn066
3315 6888 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives
000monnnn066
Reposted fromsilence89 silence89 viaarrives arrives
000monnnn066
2995 ca01 500
Reposted fromhare hare viabadblood badblood
000monnnn066
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viayippie yippie
000monnnn066
000monnnn066
      
F.R.I.E.N.D.S   running gags
Reposted fromfriends friends viaOkruszek Okruszek
000monnnn066
0239 cfd4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoranalenka noranalenka
000monnnn066
6507 04f9 500
000monnnn066
9630 f7e7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasoadysta soadysta

March 09 2019

000monnnn066
5040 74d6 500
A.Świrczyńska
Reposted fromdecepcion decepcion viabeltane beltane
000monnnn066
3061 72c8 500
Reposted fromsarazation sarazation viabeltane beltane
000monnnn066
9549 44b1
000monnnn066
000monnnn066
000monnnn066
000monnnn066
9934 c268 500
Reposted fromzciach zciach viaecrivain ecrivain
000monnnn066
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viamidnightpalace midnightpalace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...