Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2019

000monnnn066
000monnnn066
Sponsored post
feedback2020-admin
000monnnn066
2415 c505 500
Reposted frompiehus piehus viaecrivain ecrivain
000monnnn066
3419 b144
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viaecrivain ecrivain
2601 8664
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaszydera szydera
000monnnn066
1087 e122
Reposted frombabyface babyface viaecrivain ecrivain
5541 a887
Reposted fromtwice twice viaecrivain ecrivain
3709 feed
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viaecrivain ecrivain
000monnnn066
4808 9a6b
Reposted fromstylte stylte viaaura-lunaris aura-lunaris
000monnnn066
6943 7c43 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
000monnnn066
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaretro-girl retro-girl
000monnnn066
4842 b883
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
000monnnn066
4705 e3d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
000monnnn066
000monnnn066
7033 b26b 500
Reposted fromsoftboi softboi viaaura-lunaris aura-lunaris
000monnnn066
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża.
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted fromplayinglove playinglove viaaura-lunaris aura-lunaris
000monnnn066
Kobiety więdną od słów bez pokrycia. 
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromrol rol viaaura-lunaris aura-lunaris
000monnnn066
4092 8825 500
Reposted fromAstalka Astalka viaaura-lunaris aura-lunaris
000monnnn066
5478 e42d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaaura-lunaris aura-lunaris
000monnnn066
8087 ee5d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...